9/9

TIẾT KIỆM TIỀN—THANH TOÁN BẰNG ĐIỂM THƯỞNG

Khi bạn mua hàng trong cửa hàng của chúng tôi, bạn sẽ nhận được điểm thưởng.

Bạn có thể sử dụng chúng bất cứ lúc nào—chúng tôi cho rằng điểm thưởng kiếm được sẽ không hết hạn, giống như điều xảy ra ở một số cửa hàng khác.

Xem bạn có bao nhiêu điểm

Sử dụng điểm thưởng của bạn


Khi ở trang thanh toán, hãy nhập số điểm thưởng bạn muốn chi vào trường bên phải. Số tiền bạn phải trả sẽ được tính toán lại tự động.

Bình luận

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận