9/9

Chính sách hoàn trả và trao đổi

1 Đóng gói cẩn thận hàng hóa trong bao bì ban đầu như một bộ hoàn chỉnh (hàng hóa bán theo bộ phải được trả lại theo bộ).
2 Điền vào mẫu yêu cầu trả lại kèm theo đơn đặt hàng.
3 Đính kèm bản sao séc bán hàng, nêu rõ phương thức hoàn tiền (đặt hàng qua đường bưu điện hoặc chuyển tài khoản vào tài khoản ngân hàng).
4 Gửi bưu kiện đến địa chỉ này:
Hẻm 24 Lò siêu, Phường 16, Quận, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
5 Sau khi bạn đã gửi bưu kiện, vui lòng thông báo cho chúng tôi về điều đó bằng cách gửi email đến: cskh@ursport.vn .

Tính đủ điều kiện của các mặt hàng để trả lại hoặc trao đổi

Khách hàng có quyền trả lại bất kỳ mặt hàng nào đã mua mà không cần xác định lý do trong vòng 14 (mười bốn) ngày dương lịch kể từ thời điểm nhận được những mặt hàng đó từ Người bán hoặc đại diện của Người bán. Các mặt hàng có thể được trả lại nếu đặc tính tiêu dùng, nhãn nhà máy và tình trạng sẵn sàng để bán của chúng được bảo tồn.

Để trả lại hàng, Khách hàng phải nộp bản sao bằng chứng mua hàng và điền vào mẫu yêu cầu trả lại.

Quy định về việc trả lại và đổi hàng nếu phát hiện lỗi:

Khách hàng có quyền thông báo cho Bên bán về bất kỳ lỗi nào được phát hiện và yêu cầu khắc phục trong vòng 30 (ba mươi) ngày dương lịch kể từ thời điểm nhận được Hàng từ Bên bán hoặc đại diện của Bên bán. Ngoại lệ duy nhất là các khiếm khuyết do Khách hàng xử lý Mặt hàng không đúng cách.

Khách hàng có quyền từ chối nhận Hàng và yêu cầu hoàn lại tiền. Trong trường hợp này, Mặt hàng phải được trả lại cho Người bán và các đặc tính tiêu dùng, nhãn hiệu nhà máy và tình trạng sẵn sàng để bán của chúng được bảo toàn.

Để trả lại Mặt hàng, bạn phải gửi bản sao bằng chứng mua hàng và điền vào mẫu yêu cầu trả lại.

Chính sách hoàn trả và hoàn tiền của chúng tôi được mô tả ở trên. Theo luật của NYS, các cửa hàng được yêu cầu về mặt pháp lý phải đăng chính sách hoàn tiền của mình. Nếu cửa hàng không đăng bất kỳ chính sách hoàn trả nào, luật pháp yêu cầu cửa hàng chấp nhận hoàn trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua.

Bình luận

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận